Informacje

 

UWAGA !!! Po otrzymaniu mail z potwierdzeniem zamówienia prosimy o przesłanie tego mail na adres biuro@zapper.com.pl

Otrzymasz maila potwierdzającego realizację zamówienia.

Jednocześnie kupując u nas wyrażasz zgodę na:
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie
w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności
takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej,
zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli skarbowej.